Belépés

Társadalmi Egyeztetés

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

Módosítás dátuma: 2009. július 12. vasárnap, 13:25 Írta: Webmester 2009. június 23. kedd, 11:27

Felkerült az NFÜ honlapjára a TÁMOP 5.4.3. társadalmi egyeztetéscéljából az ápolási díj kapcsán.

Itt érhető el:

Hír: http://www.nfu.hu/content/3311

Fórum: http://www.nfu.hu/forum_topic_pate/197

Hozzászólások:

(Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek) 2006-ban Fogyatékosok szervezetei összefogásával 70 ezer aláírást gyűjtöttünk össze ápolási díj minimálbérre emelése érdekében.

Ennek következtében Országgyűlés (OGY) köteles volt napirendjére tűzze a kérdést.
Ennek keretében a Kézenfogva Alapítvány közreműködésével egyeztető megbeszélést folytattunk Kiss Péter miniszter úr küldöttével. a jegyzőkönyvet azzal zártuk, hogy az egyeztetést tovább folytatjuk. Ehelyett egy elolvashatatlanul hosszú és kusza Jelentést tártak a T. Ház elé. A Jelentés benyújtója nem tartotta Tájékoztatásra érdemesnek a tárgyaló feleket se.
Véletlen szereztünk tudomást a plenáris ülés elé terjesztésről. Vendég belépőt kértünk. Minden indoklás nélkül aznap levették a napirendről - és azóta sem volt érkezése a T. Háznak a Jelentés megtárgyalására.

http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=38&p_izon=3332

1 évvel ezelőtt nyár elején Forgó Györgyné bejelentette, hogy 2008 szeptembertől 1000 személyt állítanak munkába.

A bejelentett tervezet ellen rajtunk kívül sok fogyatékos szervezet, otthon ápoló emelte fel szavát.
Akkor azt a megdöbbentő tájékoztatást kaptam Forgó Györgynétől, hogy a pályázat még nincs beadva, mert még a minisztériumon belül sincs meg a támogatás. Akkor úgy jöttünk el a minisztériumból, hogy úgy tűnt Forgóné megértette a tervezet tarthatatlan voltát. Másnap szemrebbenés nélkül nyilatkozta ismét - élőben - , hogy szeptembertől 1000 főt állítanak munkába.

Kérdés:
Ez a mostani pályázat is egy még el nem bírált Európai uniós fedezetet kíván elosztani? Vagy netán ezt a képtelenséget európai szakemberek támogatták?

Kérdés van-e felelős személy, aki képes válaszolni az alábbi kérdésekre?

1) miért nem várják ki, míg ezt a képtelenséget a T. Ház megtárgyalja?
2) milyen célt kíván megvalósítani ez a projekt?
különböző célok különböző eszközökkel valósítható meg.
3) megvizsgálták-e hozzáértő szakértők egyenlő esélyű hozzáférés, diszkrimináció mentesség, emberi és állampolgári jogok érvényesülése, alkotmányossági szempontok, egészségügyi, szociális és munkaügyi szempontok alapján?

Nem utolsósorban vizsgálta-e valaki, hogy mi lesz azzal az ÁLLANDÓ FELÜGYELETET IGÉNYLŐ hozzátartozóval, akit a 4 órás munkavégzés, képzésen részvétel érdekében magára hagy az ellátója? Netán a második ellátandó személyt magához veszi? Ez esetben teljesen megváltoznak az egészségügyi előírások, ÁNTSZ feltételek. Netán egy ismeretlen állapotú személlyel kettesben maradva kellene egy idegen embert annak otthonában ellátni? Ki garantálja a gondozó biztonságát, stb., stb.

Ezt az átgondolatlan, embertelen javaslatot legyenek szívesek sűrgősen visszavonni.
Erről legyenek szívesek értesíteni.
Célszerűnek látom Alkotmány Bírósághoz fordulásunk előtt, (helyett) a megszakadt egyeztető megbeszélések tovább folytatását.

Goldner Ibolya
Écsje elnök

 

1) nem derül ki, hogy az át(ki)képzés idejére jár-e bérezés;

2) az alábbi feladatok elvégzésére kellene vállalkozni:

"– közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiénia megtartásában,

– közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében,"

ehhez milyen irányú "szakképesítést" kívánnak adni? Hisz ezt a tevékenységet mindannyian végezzük saját háztartásunk vezetése kezdetétől, a magyar lakosság átlagának megfelelő módon és mennyiségben. Még az ápolási díjon lévők is.


"– szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése."


kérdés a pályázat célja: ellátni otthonukban ezeket a személyeket, vagy (nem létező) bentlakásos intézetbe segíteni (lakásaikból kisegíteni) őket?


"A napi 4 óra időtartamban megvalósuló részmunkaidős foglalkoztatás díjazása a mindenkori minimálbér 50%-a. "


Vajon mi indokolja, hogy ezt a kiemelten nehéz, idegőrlő, veszélyes munkát (amire egyébként nem kapni munkavállalókat)EZEKNEK (a szakképesítéssel rendelkezőknek) - minden egyéb körülménytől függetlenül (pl. kor, munkában töltött idő, végzettség, stb.) maximum minimálbérrel díjazzák?


"A szociális alapszolgáltatások egyéb területein foglalkoztatott személyek száma nem haladhatja meg a programban résztvevők 20%-át."

azaz ebből a keretből - fogyatékosügyre hivatkozva - minden 5. résztvevő fogyatékos ügyben nem érintett: a munkába állításukat a normál foglalkoztatási alapokból kellene megoldani.


"minden megvalósítási helyszínnek a Közép-magyarországi régióban kell lennie"


A pályázat univerzális voltát egy újabb cél elérése növeli tovább.

Itt régió támogatási célt is megvalósítanak - más fogalmazással egy újabb - területi alapú diszkrimináció kerül bevezetésre. a mai infrastruktúrális állapot nem teszi szükségessé ennek a fajta diszkriminációnak a bevezetését.


"A pályázatok benyújtása 2009. július 15-ától 2009. szeptember 15-ig lehetséges. "


A június 16-július 15 közötti idő vajjon elegendő-e a társadalmi egyeztetés során született észrevételek feldolgozására? Eleve elrendeltetett-e, hogy a beérkezett észrevételek kapcsán semmiféle módosítás el nem képzelhető? Vagy netán a pályázók pályázatuk beadása után értesülnek az esetleges változásokról?


Ha a pályázatot vissza kell majd vonni, akkor ki téríti meg a felelslegesen beadott pályázatok költségét?


Nem kellene későbbi időponttól elzdeni a pályázatok befogadási határidejét?


"A projekt keretében minimum 8 hónapos foglalkoztatás megvalósítása kötelező."


Azaz legalább 4 hónapos képzés egy (valószínűsíthetően túlteljesítésre nem kerülhet sor) 8 hónapos munkavégzés érdekében? Utána már mindenképp vagy épp lejár a pályázatot kiíró Kormány mandátuma.

Mi lesz a létrejött szervezetekkel, a megszerzett takarítói képesítéssel?


Goldner Ibolya

ÉCSJE elnök

a kiírás szerint:
"A Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):
Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (KSH 321)
Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (KSH 322)
Többcélú kistérségi társulások (KSH 366)
"

Ehhez a kirekesztő, diszkrimináló feltételhez kapcsolódik kérdésem, észrevételem:

Vajon mi a cél?
1. Ellátandó személyek ellátását megoldani?
2. Önkormányzatokat pénzhez juttatni?
3. A napi 24 órában, évi 365 napban már otthon ápolókat még további munkával ellátni?
4. A meg nem fizetett otthon ápolókat még újabb 4 órás kőkemény munkával még mindig minimálbér alatti (nyugdíjminimum+1/2 minimálbér < mint egy minimálbér) jövedelemhez juttatni?
5. Otthon ápolóknak pszichikai támogatást biztosítani?
6. Otthon ápolókat kiképezni?
7. Otthon ápolókat segítő szolgáltatáshoz juttatni?

Fenti hét cél közül a 2. ponton túl melyik az a cél, ami indokolttá teszi, hogy az ÖK-n kívül minden egyéb a feladat ellátását vállaló szervezetet (személyt) kirekesszenek ebből a pályázatból?
Vizsgálta-e jogász, szakértő, ennek a kirekesztésnek az alkotmányellenességét, az egyenlő esélyű hozzáférés követelménynek megfelelősségét?

Goldner Ibolya, ÉCSJE elnök

 

A kiírás ezt tartalmazza:

"Az ápolási díjban részesülők jelenleg nincsenek felkészülve az elsődleges munkaerőpiacra való belépésre gondozási feladataik megszűnése után"

Itt állampolgárok egy csoportját úgy kezelnek, mintha egyetlen ismérvük lenne:
fogyatékos hozzátartozójukat látják el - és mintha ettől ők is fogyatékossá váltként lennének kezelve.
Pedig ez a csoport egyéb ismérvekkel is rendelkezik. Pl. éltek már ebbe a helyzetbe kerülés előtt is. Netán képzettségük is van, esetleg magasan kvalifikáltak. Mert ebbe a helyzetbe végzettségtől függetlenül bárki kerülhet.

Semmi sem indokolja, hogy egységesen felkészületlen csoportként kezeljék őket.

"így a részmunkaidős foglalkoztatás elősegítheti - az ápolási szükséglet esetleges megszűnését követően - az ápoló újbóli elhelyezkedését a munkaerőpiacon."

Itt ismét a célok megfelelő (őszinte) kitűzése a gond. Ha az a cél, hogy elősegítsék későbbi munkába állásukat, akkor írjanak ki számukra - a körülményeiknek megfelelő (távoktatás pl.) át(tovább)képzést. És engedtessék meg nekik is, minden más állampolgárhoz hasonlóan, hogy szabadon válasszanak milyen munkát kívánnak végezni!

Itt úgy fogalmaznak, hogy az ápolási szükséglet esetleges megszűnése után. Ápolási szükséglet két esetben szűnik meg: kigyógyulás ill. elhalálozás esetén. Valószínűsíthető, hogy az első eset ritkán következik be, a második pedig hosszú évtizedek után.
Mielőtt megoldjuk az ápolási szükséglet megszűnése utáni időre vonatkozó - távoli jövőbeli problémát - előbb az éppen fennálló problémát: a napi 24 óráért, évi 365 napi munkavégzésért járó legalább minimálbér odaadását.

Emellett a hozzátartozó gondozása során is segítséget jelent a szakirányú ismeretek elsajátítása,

Ez egy támogatandó, humánus cél. Bár a gyakorlat azt mutatja, hogy akiket a képezésbe bevonni szándékoznak - meglehet maguk tudnának felvilágosítást adni arról mit és hogyan is kellene csinálni - ahogy ezt nem egy szülő nyilatkozta, különböző riportokban.
Amelyik szülő úgy érzi, hogy speciális képzésre van szüksége az kaphassa meg ezt anélkül, hogy ezért munkájával kelljen fizessen.

Csak remélni tudom, hogy ahol ilyen speciális tudásra van szükség (katéterezés, stb.) ott ezt a tudnivalót már azelőtt megszerezték, hogy rájuk bízták volna az ápolandó hozzátartozót.

illetve indokolt a pszichés támogatás,

teljes mértékben támogatni tudom az érintettek pszichés támogatását.
De ez TB alapon jár annak, akinek szüksége van rá - mégpedig anélkül, hogy munkával kelljen fizetni érte.

"a gondozási feladatok hatékonyságát segítő szolgáltatások igénybe vételének támogatása"

teljes mértékben egyetértek azzal, hogy segítsék elő a napi 24 órai munkát végzők részére az otthon ápolókat segítő szolgáltatások igénybevehetőségét - térítés ellenében, vagy anélkül. De semmiképp sem megengedett ez a "zsarolás jellegű" kényszer csere ügylet. Te dolgozol és akkor segítünk?? A szolgáltatás nyújtásával újabb munkavégzésre kívánnak számukra szabadidőt felszabadítani?

Ez a fajta kiírás - mikor egy adott állás-t - akárkik elől elzárnak ez Alkotmánysértő, diszkriminatív, szigorúan tiltott.

Ha van egy nyilvánosan meghírdetett állás akkor arra bárki jelentkezőt fel kell venni. Ha épp egy otthonápoló jelentkezik ő sem zárható ki, de senki más se.

Ezt a pályázatot, ezt az elképzelést - Parlamenti karrierjéhez hasonlóan - sűrgősen vissza kell vonni!!!

Diszkriminatív, az érintetteket méltóságában megalázó, Alkotmány ellenes

Goldner Ibolya

Écsje, elnök

 

A kiírás ezt tartalmazza:


"Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja."


Kérdés:

A most véleményezésre közreadott elképzelést az Európai Szociális alap MÁR ELFOGADTA? Ez a keretösszeg erre a célra MÁR BENNE VAN a Magyar Köztársaság költségvetésében?

Ha igen, akkor mit is véleményezünk? Ha nem, akkor célszerű lenne átfogalmazni ezt a mondatot. Pl. úgy, hogy ezekből a forrásokból kívánják a fedezetet előteremteni.

Goldner Ibolya

ÉCSJE elnök

 

A tényekkel, a statisztikai adatokkal nincs vitám, azokat elfogadom.


a célt, hogy az önmagukat ellátni NEM tudó személyek ellátása végre megoldódjon is teljes szívvel támogatni tudom.


azt a célt, hogy az ellátás elsősorban saját családi környezetben történjen azt is teljes szívvel támogatni tudom.


azt mindannyian tudjuk, hogy itt a megoldást két körülmény nehezíti. Egyik megfelelő személyek megtalálása, másik a megtalált személy díjazása. Azt gondolom mindkettő egyformán nagyon nehéz. Úgy tűnik nincsen vita arról, hogy ezt a munkát elvállalók díjazását, munkabérének nagyobbik (teljes?)részét állami forrásból kell biztosítani.


Ennyi egyetértés nem késztetne hozzászólásra.


Két kötelezettség - önmagukat ellátni nem képes személyek ellátása, valamint a nap 24 órájában, az év 365 napján szolgálatban lévő, fogyatékos (krónikus beteg) hozzátartozóikat ellátók munkabérét a nyugdíj minimumról a minimálbérre emelni - összemosása ellen magam és sok-sok, már korábban tiltakozott szülőtársam nevében határozottan visszautasítom!


Itt megismétlem - sokadszor - követelésünk ezt a két feladatot, ezt a két egymással kapcsolatban nem lévő feladatot legyenek szívesek végre, végérvényesen külön kezelni!!!


A cél az, hogy önmagukat ellátni képtelen személyek otthoni ellátását megoldják.


Akkor legyenek szívesek kiírni pályázatot a feladat megoldására. A kiírandó pályázatban mindenféle diszkrimináció nélkül BÁRKI vállalhassa ezt a munkát! Semmiféle esélyegyenlőségi törvény, munkatörvény nem teszi lehetővé, hogy egy adott feladatra kijelöljék a népesség egy adott csoportját!!!


Mindannyian tudjuk, hogy az adott feladatra nem lehet (alacsony díjazással méginkább igaz) munkavállalókat találni, még ebben a munkanélküliséggel sújtott időben sem!!


Kik és miért gondolhatják, gondolják, hogy, majd a már úgyis agyonstrapált nőkre lőcsöljék ezt is???


Vegyük a másik célt is szemügyre!


Cél, hogy az otthon MÁR ápolókat munkához juttassák.

Attól itt és most eltekintek - ld később - hogy ez a cél teljességgel helytelen, mi több embertelen, de azt szeretném körbejárni helyes-e így munkához juttatni őket??


Nem megengedve, hogy azok, akik már napi 24 órát dolgoznak munkához juttatni akarják, mégis megvizsgálva miféle munkához és hogyan kellene őket munkához juttatni.


Minden magyar állampolgár, aki úgy gondolja, hogy jövedelmét munkavállalással kívánja növelni jogosult önmaga kiválasztani, hogy milyen munkát kíván vállalni.


Kik és miért gondolhatják, hogy van egy csoport a magyar állampolgárok között - az otthonápolók csoportja, akiknek előírhatják, hogy milyen munkával keressék meg a pénzüket???

Ha közülük bárki úgy gondolná, hogy a napi 24 órán évi 365 napon felül még dolgozni akarna, akkor nekik is megvan az a joguk, hogy szabadon válasszák meg milyen munkát akarnának még ellátni.


Ki és miért gondolja, hogy pont még egy fogyatékos ember ellátására áhítoznak????


Térjünk vissza arra miféle szemlélet az, ami alapján ki lehet találni, hogy az otthon ápolókat munkához és jövedelemhez kellene juttatni?


Ezt csak olyan - tájékozatlan - emberek gondolhatják, akik azt hiszik, hogy EZEK otthon tengnek-lengnek, nem dolgoznak, csakúgy otthon vannak. Nosza adjunk munkát nekik.

Kszönjük szépen a rólunk gondoskodni akarást! De, aki egy ÁLLANDÓ FELÜGYELETRE szoruló fogyatékos hozzátartozóját látja el, az napi 24 órai kemény munkát végez. Ennek az embernek nem újabb munkára, hanem pihenési lehetőségre van szüksége!

Nekik arra van szükségük, hogy szabadon választható és számukra is megfizethető szolgáltatást vegyenek igénybe, azért, hogy naponta 1-2 órát levegőt vehessenek! Esetleg időnként jól megérdemelt szabadságot vehessenek igénybe.


Akik azt gondolják, hogy az otthonápolók jövedelem kiegészítésre szorulnak, azok ezt nagyon is jól gondolják, mert TUDJÁK, hogy a napi 24 órát, évi 365 napot dolgozó emberek évtizedeken át megalázó mértékű - nyugdíj minimumnak megfelelő bérezésben részesülnek. Mégpedig úgy, hogy ezt a megalázó mértékű bérezést, megalázó módon, segélyként kezelve kapják meg.


Az évek óta tartó követelésünk nyomán felébredt lelkiismeret furdalás(?) megszűntetéséhez egyetlen út vezet: meg kell szűntetni ezeknek a személyeknek a csoportos diszkriminációját. És az elvégzett munkájukért újabb feltételek, további kifacsarások nélkül a minden magyar állampolgárnak járó legalább minimálbért kell megadni.


Összefoglalva abba kellene hagyni végre az otthonápolók emberi jogainak, méltóságának további megsértését. Abba kellene hagyni azt hinni, hogy EZEK nem dolgoznak, EZEK-nek félpénz is elég, EZEK erre a munkára valók, EZEK kifosztottságuk okán újabb méltatlanságra is rávehetők.


Az elképzelés egyéb szempontból tarthatatlanságát másik pontnál fogom kifejteni.


Kérem szíveskedjenek a megadott e-mail címen értesíteni észrevételem sorsáról.

Kiegészítésül: Bármikor, bárkinek állok rendelkezésére a fentiek megvitatására, a megfelelő alternatíva ismételt benyújtására.

Goldner Ibolya,

Értelmi sérültek és Családjaik Jogvédő Egyesülete, elnöke

 

Befejeződött az aláírás gyűjtés

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

Módosítás dátuma: 2009. április 29. szerda, 10:09 Írta: webmester 2009. április 29. szerda, 10:01

Befejeződött az aláírás gyűjtés. A nagy munka után most pár napig pihen, ill. egyéb elmaradásait pótolja a csapat.

Kb. 80-90 e aláírás jött össze. Részletek pár nap múlva lesznek olvashatók.

Mindenkinek köszönjük, akik részt vettek a gyűjtésben.

Mindenkit, akit tudunk kiértesítünk e-mail-ben, vagy vonalas telefonon a küldeménye megérkezéséről.

Goldner Ibolya, elnök

 

Információk a Népszavazásról

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

Írta: Webmester 2009. március 10. kedd, 17:07

Népszavazásra elfogadott kérdés

 

Akarja-e Ön. hogy a magyar Országgyűlés hozzon olyan törvényt, mely az állandó felügyeletre szoruló súlyosan fogyatékos személyeknek, a népszavazást követő január l-jétől az ellátási helyüktől (család, állami-, önkormányzati-, egyházi-, civil fenntartású intézmények) függetlenül diszkrimináció mentesen azonos mértékű, az állandó felügyeletükre és gondozásukra szolgáló gondozásidíjat állapítson meg.

 

A népszavazáshoz kapcsolódó egyéb dokumentumokat a Letöltések menőpont alatt érheti el